TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Datové typy:

Booleans

Jeden z nejjednodušších typů, které v JavaScriptu, stejně jako v mnoha dalších programovacích jazycích, najdete, je typ boolean. Může obsahovat pouze dvě hodnoty: true (pravda) nebo false (nepravda). Tyto dvě hodnoty jsou také klíčová slova, což znamená, že je můžete použít přímo, například při přiřazování hodnoty proměnné:

let b1 = false, b2 = true;
alert(b1);
alert(b2);

Uvidíte také, že boolean hodnotu může vrátit mnoho vestavěných funkcí JavaScriptu, ale také výsledek použití různých operátorů (více o těch později). Například, pokud porovnáváte dvě čísla různými způsoby, můžete zpět dostat boolean hodnotu:

let n1 = 10, n2 = 20, n3 = 10;

let n1IsBiggerThanN2 = (n1 > n2);
alert(n1IsBiggerThanN2);

let n1IsSameAsN3 = (n1 == n3);
alert(n1IsSameAsN3);

To je také důvod, proč můžete použít podmínku v if příkazu - ověří podmínku a pokud je vyhodnocena jako pravdivá, následující kód může být dosažen:

let n1 = 10, n2 = 20;

if(n2 > n1)
	alert("Go on...");

boolean vs. Boolean

Typ boolean je tzv. primitivní typ v JavaScriptu, což v zásadě znamená, že je nedílnou a základní součástí jazyka, která nemůže být rozšířena. Avšak pro většinu primitivních typů nabízí JavaScript také objekt se stejným názvem, ale začínající velkým písmenem. Máme tedy boolean (primitivní typ) a Boolean (odpovídající objekt).

Obvykle vám objektová verze nabízí pomoc při práci s podkladovým jednoduchým typem, zatímco vám umožňuje tuto funkcionalitu dokonce rozšířit. Nicméně protože boolean je tak základní (pamatujte, rozumí pouze hodnotám true nebo false), objekt Boolean se nepoužívá moc často.

Nový objekt Boolean můžete inicializovat takto:

let b1 = Boolean(true);
alert(b1);

Zde vytvoříme objekt Boolean s počáteční hodnotou "true". Pokud chceme hodnotu false, můžeme tuto hodnotu jednoduše změnit, nebo ji úplně vynechat - prázdná hodnota je také považována za false:

let b2 = Boolean();
alert(b2);

Jako malá zajímavost, obě tyto proměnné budou pravdivé (true):

let b1 = Boolean("false");
alert(b1);

let b2 = Boolean("true");
alert(b2);

Proč? Protože jakákoli neprázdná hodnota bude považována za pravdivou (true).

Shrnutí

JavaScript boolean je primitivní typ, který má pouze dvě možné hodnoty: pravda (true) nebo nepravda (false). JavaScript také nabízí objekt Boolean, ale ten se běžně nepoužívá.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!